Categories
Run Haiku

2020/08/28

Gentle morning rain
Mosquito buzzing
Behind my ear